Szélessáv Műhely missziója

A Szélessáv Műhely kibővített civil kezdeményezés, amely túlmutat az állami, iparági és szolgáltatói egyez­tető fórumon, melynek tagjai és támogatói felelősséget éreznek a megfelelő minőségű szélessávú szol­gál­tatások széleskörű elterjedéséért, keresleti és a kínálati egyensúlyának megteremtéséért, és mindent meg­tesz­nek annak érdekében, hogy a használattal kapcsolatban felmerülő akadályok megszűnésével a ver­seny­képesség növekedjen, az esélyegyenlőség erősödjön, a hálózatbiztonság fejlődjön, és ezáltal az ország gazdasági-társadalmi fel­zár­kózásának üteme gyorsuljon.

A Szélessáv Műhely működése keretében olyan projektek életre hívásán dolgozik, melyek a fenti ügyeket elő­remozdítják. Ezen erőfeszítéseket harmonizálja a mindenkori kormányzat stratégiájával, továbbá tá­mogatja a hazai projektek EU notifikációs folyamatait az Európai Unió brüsszeli központjában lévő meg­fe­lelő szervezetekkel.


Célok 2010-2015

A szakmai műhelymunka célja, hogy az Európai Bizottság által évente közzétett Szélessáv Teljesítmény In­dex­ben (BPI) Magyarország a jelenlegi lemaradását behozza, és felzárkózzon az élvonalbeli uniós tag­or­szágokhoz.


  Az oldalt üzemelteti: Szélessáv Közhasznú Alapítvány