Közlemény

Párbeszéd a digitális jövőért - digitális önbizalom, közbizalom, közbiztonság

Szélessáv Műhely
Budapest 2009. szeptember


A szélessávú internet penetráció és használat növekedésének pozitív versenyképességi hatása egyértelmű mind a nemzetgazdaság, mind a vállalkozások, mind pedig a lakosság számára. A válság körülményei között kiemelten fontos annak felismerése, hogy a szélessávú szolgáltatások fejlesztése a gazdasági növekedés egyik fő katalizátora, hajtóereje lehet, mivel kulcsszerepet játszik a beruházások, a munkahelyteremtés és az általános gazdasági fellendülés, versenyképesség  szempontjából. Bár a fentiekkel alapvetően mindenki egyetértett,, azonban a kérdésről évek óta nem folyt Magyarországon érdemi szakmai párbeszéd, illetve nem készül stratégia, és elmaradtak a konkrét lépések is.

A Szélessáv Alapítvány azzal a szándékkal hozta létre a Szélessáv Műhely független szakmai kezdeményezést, hogy fórumot biztosítson a civil, az államigazgatási, a szolgáltatói és a kutatói szféra szakembereinek a folyamatos szakmai párbeszédre a szélessávú elektronikus kommunikációt, illetve a magyar információs társadalom fejlődését érintő legfontosabb kérdéseiben.

A fenti elképzelések gyakorlati megvalósításának első jelentős lépéseként a Szélessáv Műhely 2009. szeptember 21-én nagyszámű közreműködő részvételével konstruktív és eredményes szakmai megbeszélést szervezett, amelyen megvitatásra került a nyár elején elkészült "Vitairat a szélessávról" című tanulmány, továbbá új műhelytagok felvételéről is döntés született.

A Műhely munkájához újonnan csatlakozott a Nokia Siemens Networks, a Hewlett-Packard, a Sanofi-Aventis, a EnterNet, és a Netvisor, akik bemutatták tevékenységüket és kifejtették a célkitűtézéssel kapcsolatos véleményüket is. Ezt követően az új, illetve régi tagok közösen elfogadtak egy „Akcióprogramot” amely alapján folytatják a közös cél érdekében kifejtett tevékenységüket, különös tekintettel a digitális önibizalom, közbizalom és közbiztonság területeire fókuszálva.

A találkozón az iparági partnereken (Telekom, Invitel, Nokia Siemens Networks, Hewlett-Packard, EnterNet, Netvisor, Sanofi Aventis) kívül részt vettek a Kormányzat képviselői is, többek között az Infokommunikációért felelős szakállamtitkárság képviselői az NHH, a KHEM, az NT KHT., és az APEH képviselői, akik szintén egyetértettek a megfogalmazott prioritásokkal, illetve a kitűzött célokkal.

A megbeszélés témái az alábbiak voltak:

-BPI (Szélessáv Teljesítmény 2.0) index aktuális elemzése, rövid összefoglalója.

Mátrai Gábor, a Szélessáv Műhely nevében kifejtette, hogy a vidéki szélessáv lefedettség szolid fejlődésén kívül semmi sem változott az elmúlt egy évben és így a szélessávú szolgáltatások igénybevételében való lemaradásunk legfőbb oka, továbbra is a keresleti oldal elégtelensége. A középmezőnyhöz való felzárkózáshoz széleskörű összefogásra van szükség. Ennek érdekében elengedhetetlen egy olyan projekt kidolgozása, amely megfelelően illeszkedik az Európai Bizottság Post i2010 által kijelölt irányokhoz.


- A Május 6-án kiadott "Vitairat a Szélessávról" elemzésre beérkezett hivatalos vélemények értékelése.

- Digital Competitiveness Report rövid áttekintése.

- Konszenzusra épülő stratégiai irányok megfogalmazása.
A találkozón mindenki egyhangúan üdvözölte a kezdeményezést és ígéret hangzott el az Infokommunikációért felelős szakállamtitkár részéről a Műhely munkájának messzemenő támogatására is.

Az elfogadott konszenzusos javaslatok megfelelő szinteken való publikálására, beterjesztésére, illetve megvalósítására a többi partner is kifejezte támogatását.


Megállapodás született arról is, hogy október 5-ig minden partner írásban is eljuttatja álláspontját, véleményét  szervezők részére a magyarországi teendőkkel kapcsolatosana, figyelembevéve az Unió POST i2010 stratégiájában megfogalmazott alapgondolatokat. A beérkező véleményekből a Szélessáv Műhely egy konszenzusra épülő dokumentumot készít, amelyet október 9-ig eljuttat az Európai Bizottságnak, ekkor zárul ugyanis az a konzultációs folyamat, amely alapvetően határozza majd meg az Unió jövőbeni infokommunikációs  stratégiáját.

 

Néhány gondolat a tanácskozáson résztvevők hozzászólásaiból:

"A korszerű infokommunikációs infrastruktúra és egy erős IKT iparág meghatározó fontosságú Magyarország nemzetgazdasága fejlődése szempontjából. Ennek megfelelően a valódi szélessávú internet szolgáltatás biztosítása az Ország teljes területén kiemelt feladatot jelent számunkra. Ebben a feladatban a Szélessáv Műhely fontos szerepet vállalhat. A NETvisor Zrt. az IKT szektor szakmailag elismert szereplőjeként, a hazai IKT iparág foglalkoztatottainak 60%-át kitevő KKV szektor képviseletét erősítve kíván a Szélessáv Műhely munkájához hozzájárulni" - mondta el Máthé János, a Netvisor Zrt. vezérigazgatója.

"A Szélessáv Alapítvány műhelymunkáját azért tartjuk fontosnak, mert tudjuk, hogy a szakemberek összefogása segíthet abban, hogy Magyarországon is minél inkább kiterjesszük az információs társadalmat és ezzel csökkentsük a digitálisan írástudatlanok számát - mely ma már nagy hátrányt jelent az élet számos területén." - nyilatkozta Bauer Róbert az EnterNet igazgatótanácsának elnöke.

"Fontosnak tartjuk egy konszenzusra épülő országos szintű szélessáv-koncepció kidolgozását, melyhez nemzetközi tapasztalatunkkal és felkészült helyi szakembereinkkel szeretnénk hozzájárulni. A létrejövő stratégia akkor lesz sikeres a gyakorlatban és akkor segíti elő a versenyképesség növekedését, ha megfelelő módon kezeli mind a kínálati (rendelkezésre álló infrastruktúra), mind a keresleti oldal (elérhető alkalmazások, felhasználók köre) hiányosságait. Véleményünk szerint a Szélessáv Műhely - melynek tagjai között megtalálhatóak a politikai döntéshozók, piaci szereplők és a civil szféra szereplői is - megfelelő fórumot biztosít ezen elképzelés kidolgozására." mondta Ésik Róbert a Nokia Siemens Networks ügyvezető igazgatója.

 

"A Szélessáv Műhely az adatátvitelen és távközlésen messze túlmutató, az információs társadalom megvalósításáért dolgozó civil kezdeményezés. Újra útjára indította a kormányzati, az üzleti és a civil szféra közötti párbeszédet, mindezt pedig átfogó, össztársadlmi célokat kitűző szellemben. " nyilatkozta Szkurka János a HP Magyarország Kft. Üzletág igazgatója.

 

"A Sanofi-Aventis Európában élenjáró, az egészségügyben értéket teremtő vállalatként támogatni kívánja a szélessávú internet terjedését, mivel szélessávú internethez való hozzáférés elősegíti az e-Health - az elektronikus egészségüggyel kapcsolatos szolgáltatások - terjedését. Ezen komplex szolgáltatások hozzájárulnak a betegek életminőségének javításához és valódi hozzáadott értéket képviselnek. Célunk, hogy a Műhely munkájának támogatásával elősegítsük a költséghatékonyabb, magasabb szintű egészségügyi ellátást és az ahhoz való egyenlő hozzáférhetőséget." nyilatkozta Závoda Katalin a sanofi-aventis vállalati kapcsolatokért felelős igazgatója.

 

"A Magyar Telekom támogat minden olyan kezdeményezést, amely a magyar információs társadalom fejlesztését, a digitális szakadék felszámolását és a szélessávú internet-penetráció növelését szolgálja. A társaság ezért csatlakozott a Szélessáv Műhely munkájához, egy olyan fórumhoz, amely megítélése szerint jó lehetőséget teremt az érdekeltek számára közös gondolkodáshoz, ötleteik, javaslataik megvitatásához és álláspontjaik összehangolásához."

 

"A Szélessáv Műhely legutóbbi megbeszélésén az Adóhivatal képviselője, a legjelentősebb érdemi internetes szolgáltatásokkal rendelkező állami hatóság nevében az adóigazgatási eljárások növekvő internett orientáltságára hívta fel a figyelmet. Az internetes szolgáltatások iránti kereslet elmúl két évben tapasztaltnövekedésében igen jelentős impulzust jelentett az elektronikus bevallások kötelezővé tétele számos hivatali eljárásban. Az adótörvények változása előre vetíti a az internett használattovábbi bővülését. A dokumentumok kezelése növekvő sávszélességet is igényel mind több felhasználómál, amelyre célszerű készülni a szolgáltatóknak."


A Szélessáv Műhely az EU irányába is aktív tevékenységet folytat. Ennek eredménye az is, hogy részt vett a Szeptember 23-án Brüsszelben megrendezésre került Iparági Meghallgatáson, amelynek kiemelt célja volt, a hamarosan lezáruló, jövőbeli EU szintű infokommunikációs stratégia publikus egyeztetési folyamat legfontosabb irányainak felvázolása, véglegesítése. Bóna Ákos, a Szélessáv Műhely nevében hozzászólásában kiemelte, hogy a jövőbeli stratégia implementációja csak akkor lehet sikeres, ha a meglévő infrastrukturális és tartalmi, motivációs gátakat párhuzamos kezeli, tehát csupán a szélessávú infrastruktúra fejlesztése önmagában nem vezet gazdasági növekedéshez a helyi piacok létrehozása, a kereslet megteremtése nélkül. Ehhez a felszólaláshoz csatlakozott a Skype európai igazgatója, illetve az Európai Szélessáv Portál képviselője is.

 

A Meghallgatás után Jean-Jacques Sahel, a Skype európai kormányzati igazgatója és Bóna Ákos megállapodtak a Skype hivatalos csatlakozásában.

"A Skype örömmel csatlakozik a Szélessáv Alapítvány kezdeményezéséhez, mert hiszünk az Internet erejében, a tartalomban és a kiegészítő szolgáltatásokban, amelyek szinesítik az Internet világát, ezzel növelve az emberek életminőségét mindennapi életük és munkájuk során Európában és mindenhol a világon egyaránt" nyilatkozta a megbeszélés után Jean-Jacques Sahel.

 

 

  Az oldalt üzemelteti: Szélessáv Közhasznú Alapítvány