Működési Szabályzat

Működési Szabályzat - Szélessáv Műhely

A Szélessáv Műhely a Szélessáv Közhasznú Alapítvány által létrehozott és fenntartott szakmai munkacsoport.

CÉLOK
1.1 A „Szélessáv Műhely” a szélessávú hozzáférések, tartalmak és alkalmazások kérdésével foglalkozó független szakmai médiumként valósult meg.

Célja az információs társadalmi, versenyképességi és esélyegyenlőségi szempontból egyaránt kiemelt jelentőségű szélessávú elektronikus kommunikáció hazai fejlődésének, elterjedésének segítése egy olyan szakmai műhely életre hívásával, amelyben az államigazgatási, a szolgáltatói, a civil és a kutatói szféra szakemberei folyamatos szakmai párbeszédet folytathatnak, megosztva egymással tapasztalataikat, ütköztetve véleményüket, közösen keresve a magyar információs társadalom fejlődése szempontjából leghatékonyabb megoldásokat.

1.2 A Szélessáv Műhely tagjai folyamatosan megosztják egymással azt a tudást és információt, ami a magyarországi szélessávú stratégia fejlesztéséhez nélkülözhetetlen, szükséges.

1.3 Továbbá, kiemelt cél, hogy a magyarországi tapasztalatokat és fejlesztési koncepciókat összegyűjtve az Európai Bizottság "illetékeseinek" (DG Information Society and Media) rendszeres tájékoztatása, kapcsolódva a Bizottság által kidolgozandó POST i2010 stratégiájához.

TAGOK
2.1 A Szélessáv Műhely tagja lehet minden olyan szereplő (piaci, állami, civil), aki munkája során kapcsolatban áll a szélessávú internettel és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal, eszközökkel.

2.2 A Szélessáv Műhelyhez kapcsolódó véleményformálás mindenki számára nyitott, viszont a beérkező véleményeket a Szélessáv Műhely tagjai a rendszeres találkozók alkalmával megvitatják és kialakítanak egy konszenzusos álláspontot, melyet minden esetben a Szélessáv Alapítvány független, szakmai kuratóriuma véglegesít.

2.3 A Szélessáv Műhely tagjai a Szélessáv Alapítvány támogatói lehetnek.


MUNKA Folyamat
3.1 A Szélessáv Műhely célja, hogy a rendelkezése álló koncepciót (Vitairat a szélessávról) folyamatosan továbbfejlessze, kommunikálja az elért eredményeket, IKT jövőképet alkosson.

3.2 A Szélessáv Műhely munkájában résztvevők rendszeres találkozók keretében, megosztják egymást közt az aktuális IKT koncepciókat, törekednek a a rendelkezésre álló szélessávú fejlesztési koncepció továbbfejlesztésére.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Szélessáv Műhely munkájában résztvevő partnerek minden a Szélessáv Műhely által publikált anyagban, igény szerint feltüntetésre kerülnek.

  Az oldalt üzemelteti: Szélessáv Közhasznú Alapítvány